วันที่ 20 พฤษภาคม 2562

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

สมัครงาน คลิกที่นี้
คลีนิคแรงงาน
สมัครสมาชิกกับสภาอุตสาหกรรมฯ
สมัครงานสำหรับนักศึกษา
สมัครงานสำหรับคนพิการ


สมัครงานกับสภาอุตสาหกรรมฯ


smartjob
ตลาดงานคนพิการ
ตลาดอาชีพอิสระคนพิการ
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

กองทุนเงินทดแทน... ช่วยเหลือลูกจ้าง แม้ทำงานไม่ได้
วันที่ : พฤ. 06 ธันวาคม 2561
 

กองทุนเงินทดแทน... ช่วยเหลือลูกจ้าง แม้ทำงานไม่ได้


เมื่อเกิดอุบัติเหตุ จนได้รับบาดเจ็บ พิการ เจ็บป่วย หรือประสบอันตราย อันเนื่องจากการทำงาน หรือเสียชีวิตในระหว่างการทำงาน ลูกจ้างจะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม

กองทุนเงินทดแทน จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นทุนในการจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้าง เมื่อประสบอันตราย เจ็บป่วย เสียชีวิตหรือสูญหาย เนื่องจากการทำงานให้นายจ้างโดยนายจ้างเป็นผู้มีหน้าที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเพียงฝ่ายเดียว เพียงปีละ 1 ครั้ง มีลักษณะเหมือนเบี้ยประกัน และเมื่อลูกจ้างทำงานให้แก่นายจ้างเล้วเกิดประสบอันตราย ลูกจ้างก็จะมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน ซึ่งประกอบด้วยค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทนรายเดือน ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน และค่าทำศพ


นายนภดล คงสุวรรณ  ลูกจ้างที่ประสบอุบัติเหตุระหว่างการทำงาน เล่าว่า ตอนนั้นไปทำงานเกี่ยวกับ อะไหล่รถยนต์ อะไหล่เรือ  ทำหน้าที่ปั้มลูกยาง เพิ่งเริ่มทำงานได้ประมาณ 11 วัน ระหว่างการทำงานเครื่องจักรเกิดความขัดข้อง คือเครื่องจักรไม่ยอมกดตัดไฟและไม่หยุดทำงานจนกว่าเครื่องจะปั้มลูกยางจนเสร็จเลยเกิดปัญหาอุบัติเหตุขึ้น  ทำให้เครื่องไฮดรอลิกทำงานเอง แล้วกดอัดลงมาทับแขนทั้งสองข้างได้รับบาดเจ็บ  แขนข้างขวาขาด ส่วนข้างซ้ายนิ้วมือโดนตัดขาด ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ ต้องพักรักษาตัว และกลายเป็นผู้พิการ แต่โชคดีที่มีกองทุนเงินทดแทน รู้สึกดี ให้ประโยชน์กับเรามาก คือ  ก่อนหน้านี้เราเกิดประสบอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วรู้สึกเคว้งคว้าง 1.ค่าใช้จ่ายต้องมีแน่นอน 2. คนที่จะดูแลเราก็ไม่มี ซึ่งตอนนั้นทางประกันสังคมแนะนำมาให้เราเข้าไปตรงนั้น เราก็รู้สึกอุ่นใจ รู้สึกดี

นายกฤษณะ แย้มเอื้อน  ลูกจ้างที่ประสบอุบัติเหตุระหว่างการทำงาน  เล่าว่า ก่อนเกิดอุบัติเหตุ คือ ไปงานเป็นพนักงานติดตั้งลิฟฟ์ ซึ่งทำงานได้เพียง 2 สัปดาห์  ตอนนั้นกำลังติดตั้งลิฟฟ์ให้กับโครงการหนึ่ง ระหว่างที่ลิฟฟ์ยังติดตั้งไม่เสร็จ ได้พลัดตกลิฟฟ์ลงมาจากชั้น 6 ถึงชั้นใต้ดิน ทำให้ขา แขนหัก กระดูกสันหลังหัก กระดูกข้อเท้าหัก สมองก็ได้รับการกระทบกระเทือน จำอะไรไม่ได้อยู่พักหนึ่ง กลายเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ประมาณ  2 ปี  จนกระทั่งมีเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินทดแทน ตอนแรกเป็นสิทธิของบัตรทอง ตอนนี้ก็เข้ามาเป็นของประกันสังคมกองทุนเงินทดแทน อย่างเช่นค่ารักษาโรงพยาบาลเราก็ไม่ต้องเสีย ยังมีเงินเดือนให้เราใช้ มันก็ดีเพราะเราทำอะไรไม่ได้เลย

ด้านนายชาลี ลอยสูง รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย  บอกด้วยว่า กองทุนเงินทดแทน ถือเป็นอีกหนึ่งกองทุนที่สามารถช่วยเหลือลูกจ้างได้เป็นอย่างดี  เพราะคนงานที่เกิดอุบัติเหตุภายในงาน บางครั้งต้องใช้เงินตััวเองไปรักษา เป็นส่วนดีที่ว่าถ้าเกิดมีกองทุนเงินทดแทนขึ้นมา ลูกจ้างที่เกิดอุบัติเหตุในงานจะได้ใช้สิทธิ์ของเขาโดยตรง ไม่ต้องไปบิดเบียนกับกองทุนประกันสังคมที่มีอยู่  อีกส่วนคือทำให้ลูกจ้างได้สิทธิ์ได้เสียงมากขึ้น ตามกฎหมายแรงงานที่กำหนดเอาไว้

เมื่อลูกจ้างได้รับบาดเจ็บกรณีสูญเสียอวัยวะจะได้รับค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทนจำนวน 60 เปอร์เซ็นต์ ของค่าจ้างรายเดือนในการหยุดพักรักษาตัว และค่าทดแทน 60 เปอร์เซ็นต์ ของค่าจ้างรายเดือน ในการสูญเสียอวัยวะ ไม่เกิน 10 ปี กรณีที่ลูกจ้างจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู จะได้รับค่าฟื้นฟูค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูด้านการแพทย์ และอาชีพเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 20,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานไม่เกิน 20,000 บาท แต่ถ้า กรณีทุพพลภาพจะได้รับค่ารักษาพยาบาลและค่าทดแทน 60 เปอร์เซ็นต์ ของค่าจ้างรายเดือนเป็นเวลาไม่เกิน 15 ปี

ในวันที่ 9 ธันวาคมนี้ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เตรียมบังคับใช้ พ.ร.บ.เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ซึ่งมีการปรับปรุงค่ารักษาและขยายความคุ้มครองให้ลูกจ้าง อย่างกรณี ทุพพลภาพ เพิ่มระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนกรณีลูกจ้างทุพพลภาพเป็นไม่น้อยกว่า 15 ปี จากเดิมไม่เกิน 15 ปี เพิ่มระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนกรณีลูกจ้างเสียชีวิตหรือสูญหายเป็น 10 ปี จากเดิมกำหนด 8 ปี  กำหนดการจ่ายค่าทดแทน 70% ของค่าจ้างรายเดือน เพิ่มสิทธิค่ารักษาพยาบาล กรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ให้ลูกจ้าง(ทั้งลูกจ้างเอกชน และส่วนราชการ) ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐตั้งแต่เริ่มแรกจนสิ้นสุดการรักษา หรือกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุสมควรที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐตั้งแต่เริ่มแรก แต่ภายหลังได้เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐสามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นเพิ่มขึ้นจนสิ้นสุดการรักษา เป็นต้น...

ที่มา :  เดลินิวส์ ข้อมูลวันที่ ธันวาคม 2561


กลับหน้าที่แล้ว
wordpress visitor counter
Copyright © 2008. The Federation of Thai Industries
porno izle sitesi isim degisikligine ugrayarak yayin hayatina devam etmektedir iceriginde cok guzel videolar var. sex hikaye erotik hikaye sex hikayeler en kaliteli turkiyenin en basta gelen porno porno izle internette gezerken cok guzel bir turk porno sitesine rastladim gayet zevkli azdirici videolar var porno porno sikis rokettube Sex izle porno
rokettube