วันที่ 20 มีนาคม 2562

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

สมัครงาน คลิกที่นี้
คลีนิคแรงงาน
สมัครสมาชิกกับสภาอุตสาหกรรมฯ
สมัครงานสำหรับนักศึกษา
สมัครงานสำหรับคนพิการ


สมัครงานกับสภาอุตสาหกรรมฯ


smartjob
ตลาดงานคนพิการ
ตลาดอาชีพอิสระคนพิการ
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

รู้ก่อนแก่ กรมสวัสดิการฯ จัดโครงการรับแรงงานใกล้เกษียณ
วันที่ : พ. 16 พฤษภาคม 2561
 

รู้ก่อนแก่ กรมสวัสดิการฯ จัดโครงการรับแรงงานใกล้เกษียณ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดโครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ เตรียมพร้อมแรงงานเกษียณอย่างมีคุณภาพ ปลอดภาระหนี้ สุขภาพดี มีคุณภาพชีวิต


นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2560 พบว่าประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) มีจำนวน 11.3 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16.7 ของประชากรทั้งหมด และมีแนวโน้มประชากรสูงอายุจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยทำงานลดลง ส่งผลให้ประเทศไทยก้าวสู่ยุคที่เรียกว่า “สังคมผู้สูงอายุ” (Aging Society) ภายในปี 2564

การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างของประชากรดังกล่าวส่งผลให้อายุเฉลี่ยของแรงงานไทยจะสูงขึ้น แรงงานที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไปจะมีจำนวนมากขึ้นและมีบทบาทสำคัญในการสร้างผลิตภาพแรงงาน ขณะเดียวกันแรงงานเหล่านี้จะก้าวเข้าสู่การเกษียณในอีก 10 ถึง 15 ปีข้างหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับแรงงานกลุ่มนี้ก้าวเข้าสู่การเป็นประชากรสูงวัยที่มีคุณภาพ ทั้งในแง่ของคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม

กสร.ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุขึ้น โดยส่งเสริมความรู้ให้แก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการที่มีอายุ 45 ปีขึ้น โดยมุ่งเน้นใน 3 มิติสำคัญ ได้แก่ 1.มิติทางเศรษฐกิจเพื่อให้สามารถดำรงชีพภายหลังเกษียณ โดยปลอดจากภาระหนี้สิน ด้วยการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้ความรู้ในเรื่องวินัยการออม การจัดทำบัญชีครัวเรือนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ สร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพภายหลังเกษียณ

2.มิติด้านสุขภาพ การให้ความรู้ในเรื่องดูแลสุขภาพทั้งกายและจิตใจ เพื่อให้เกิดความสมดุลชีวิต

3.มิติด้านสังคมเพื่อให้อยู่ในสังคมอย่างมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐ

 

อธิบดี กสร. กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ได้ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการเพื่อเตรียมความพร้อมแก่แรงงานที่จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ เช่น การส่งเสริมการออม การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ และสวัสดิการด้านสุขภาพ เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจำปี ให้แก่ลูกจ้างด้วย โดยในปีงบประมาณ 2561 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ลูกจ้างไปแล้วกว่า 6,000 คน สำหรับสถานประกอบกิจการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สอบถามได้ที่ กองสวัสดิการแรงงาน 0 2246 0383,
0 2245 6774

 

ที่มา :  ประชาชาติธุรกิจ ข้อมูลวันที่ 15 พฤษภาคม 2561


กลับหน้าที่แล้ว
wordpress visitor counter
Copyright © 2008. The Federation of Thai Industries
porno izle sitesi isim degisikligine ugrayarak yayin hayatina devam etmektedir iceriginde cok guzel videolar var. sex hikaye erotik hikaye sex hikayeler en kaliteli turkiyenin en basta gelen porno porno izle internette gezerken cok guzel bir turk porno sitesine rastladim gayet zevkli azdirici videolar var porno porno sikis rokettube Sex izle porno
rokettube