วันที่ 20 มีนาคม 2562

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

สมัครงาน คลิกที่นี้
คลีนิคแรงงาน
สมัครสมาชิกกับสภาอุตสาหกรรมฯ
สมัครงานสำหรับนักศึกษา
สมัครงานสำหรับคนพิการ


สมัครงานกับสภาอุตสาหกรรมฯ


smartjob
ตลาดงานคนพิการ
ตลาดอาชีพอิสระคนพิการ
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

กระทรวงแรงงานเปิดให้องค์กรเอกชนขอรับจัดสรรเงินกองทุนต่างด้าวได้แล้ว
วันที่ : อ. 13 มีนาคม 2561
 

กระทรวงแรงงานเปิดให้องค์กรเอกชนขอรับจัดสรรเงินกองทุนต่างด้าวได้แล้ว

กระทรวงแรงงานเปิดให้องค์กรเอกชนที่ประสงค์ขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อได้ที่กรมการจัดหางาน ดินแดง กรุงเทพฯ

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แจ้งว่า กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว กระทรวงแรงงาน จัดตั้งขึ้นตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวการช่วยเหลือและอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนที่เสนอโครงการหรือแผนงานในการดำเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทำงาน การจัดสวัสดิการ การศึกษา การสาธารณสุข และการให้ความคุ้มครองด้านแรงงานแก่คนต่างด้าว โดยคุณสมบัติขององค์กรเอกชนจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย ดำเนินกิจกรรมโดยไม่มุ่งหวังผลกำไรทางเศรษฐกิจหรือมุ่งหวังผลทางการเมือง และมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ การศึกษา การสาธารณสุข และ/หรือการให้ความช่วยเหลือด้านแรงงานแก่คนต่างด้าว 

หลักฐานที่ใช้ในการยื่นขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ได้แก่ 1) คำขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ 2) หลักฐานการอนุญาตให้จัดตั้งองค์กรเอกชนพร้อมวัตถุประสงค์ขององค์กร  3) หลักฐานการแต่งตั้งกรรมการพร้อมข้อบังคับขององค์กรเอกชนที่เป็นปัจจุบัน 4) ประวัติองค์กรโดยสังเขป  5) ประวัติผลงานของผู้เสนอโครงการหรือผู้รับผิดชอบโครงการโดยย่อ  6) ผลงานหรือกิจกรรมด้านการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวในช่วงปีที่ผ่านมา  7) แผนที่ตั้งองค์กร โดยให้องค์กรเอกชนที่จะขอรับการจัดสรรเงินฯ จัดทำข้อเสนอของโครงการ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน เป้าหมายการดำเนินงาน ผลผลิต ตัวชี้วัด และวงเงินซึ่งมีรายละเอียดที่ขอรับการจัดสรร ประมาณการรายจ่ายและแผนการใช้จ่ายเงิน เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการกองทุนฯ ทั้งนี้ โครงการที่ขอรับการจัดสรรฯ จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากส่วนราชการหรือแหล่งทุนอื่น โดยส่งเอกสารไปที่ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10300 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอรับการจัดสรรเงินเพื่อช่วยเหลือและอุดหนุนองค์กรเอกชนได้ทางhttps://www.doe.go.th/fund สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว อาคารเล้าเป้งง้วน ชั้น 26 เลขที่ 333 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.02-273-8773 นายอนุรักษ์ กล่าว

ที่มา :  กรมการจัดหางาน ข้อมูลวันที่ 13 มีนาคม 2561


กลับหน้าที่แล้ว
wordpress visitor counter
Copyright © 2008. The Federation of Thai Industries
porno izle sitesi isim degisikligine ugrayarak yayin hayatina devam etmektedir iceriginde cok guzel videolar var. sex hikaye erotik hikaye sex hikayeler en kaliteli turkiyenin en basta gelen porno porno izle internette gezerken cok guzel bir turk porno sitesine rastladim gayet zevkli azdirici videolar var porno porno sikis rokettube Sex izle porno
rokettube