วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

สมัครงาน คลิกที่นี้
คลีนิคแรงงาน
สมัครสมาชิกกับสภาอุตสาหกรรมฯ
สมัครงานสำหรับนักศึกษา
สมัครงานสำหรับคนพิการ


สมัครงานกับสภาอุตสาหกรรมฯ


smartjob
ตลาดงานคนพิการ
ตลาดอาชีพอิสระคนพิการ
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

บทความวิชาการ
มุมมองอีกด้านของกองทุนประกันสังคม
  ที่มา / ผู้แต่ง : วารสารประกันสังคม ปีที่ 19 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2556
Download ไฟล์ Download ไฟล์
ขนาดไฟล์ :
   วันที่ : อ. 09 กรกฎาคม 2556     วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : อ. 09 กรกฎาคม 2556
มุมมองอีกด้านของกองทุนประกันสังคม

             ภารกิจหน้าที่อีกด้านที่กล่าวถึงนั้น คือ การนำเงินส่งสมทบของผู้ประกันตนที่สมทบเข้ากองทุนประกันสังคม  หลังจากหักค่าชดเชยประโยชน์ทดแทนเพื่อนำไป "ลงทุน" ให้เกิดดอกผลงอกเงย  แน่นอนว่า...ผู้อ่านคงเริ่มเกิดคำถามขึ้นในใจกันว่า...ลงทุนให้เกิดดอกผลงอกเงยเพื่ออะไร  ผู้เขียนขออธิบายให้ฟังคร่าวๆ ว่า ลงทุนไว้สำหรับจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีบำเหน็จบำนาญชราภาพแก่ผู้ประกันตนหลังเกษียณนั่นเอง  โดยแบ่งเป็น 2 กรณี  คือ

      - กรณีบำเหน็จชราภาพ  ผู้ประกันตนจะได้รับเงินเป็นก้อนครั้งเดียวหลังเกษียณ นั่นคือ ส่งเงินสมทบกรณีชราภาพไม่ครบ 180 เดือน  โดยแบ่งเป็น ส่งครบ 12 เดือนแต่ไม่ครบ 180 เดือน  จะได้รับเงินสมทบกรณีชราภาพส่วนของผู้ประกันตนรวมกับส่วนของนายจ้างพร้อมทั้งผลประโยชน์ตอบแทนตามที่กำหนดในแต่ละปี  หากส่งเงินสมทบไม่ครบ 12 เดือน จะได้รับเฉพาะเงินสมทบกรณีชราภาพส่วนของผู้ประกันตน

      - กรณีบำนาญชราภาพ  ผู้ประกันตนจะได้รับเป็นรายเดือนตลอดชีวิต  หากส่งเงินสมทบกรณีชราภาพมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน  ไม่ว่าระยะเวลา 180 เดือนนั้นจะติดต่อกันหรือไม่  โดยจะได้รับในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย  หากส่งเงินสมทบเกิน 180 เดือนขึ้นไปครบทุก 1 ปี  จะได้รับอัตราบำนาญชราภาพเพิ่มปีละร้อยละ 1.5

             โดยสำนักงานประกันสังคม  ได้มอบหมายให้ "สำนักบริหารการลงทุน" ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด ทำหน้าที่บริหารจัดการการลงทุนในส่วนนี้ โดยนำเงินที่หักจากการชดเชยประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตน ไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงและหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ซึ่งจากผลตอบแทนการลงทุนที่ผ่านมา กองทุนประกันสังคมได้รับผลกำไรจากการลงทุนเป็นที่นาพอใจเพราะนอกจากจะเป็นการลงทุน  เพื่อเตรียมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีบำเหน็จบำนาญชราภาพหลังเกษียณแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภาระค่าใช้จ่ายด้านสิทธิประโยชน์อื่นๆ ในอนาคตอีกด้วย

 
wordpress visitor counter
Copyright © 2008. The Federation of Thai Industries
porno izle sitesi isim degisikligine ugrayarak yayin hayatina devam etmektedir iceriginde cok guzel videolar var. sex hikaye erotik hikaye sex hikayeler en kaliteli turkiyenin en basta gelen porno porno izle internette gezerken cok guzel bir turk porno sitesine rastladim gayet zevkli azdirici videolar var porno porno sikis rokettube Sex izle porno
rokettube