วันที่ 12 กรกฎาคม 2563

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

สมัครงาน คลิกที่นี้
คลีนิคแรงงาน
สมัครสมาชิกกับสภาอุตสาหกรรมฯ
สมัครงานสำหรับนักศึกษา
สมัครงานสำหรับคนพิการ


สมัครงานกับสภาอุตสาหกรรมฯ


smartjob
ตลาดงานคนพิการ
ตลาดอาชีพอิสระคนพิการ
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

บทความวิชาการ
"จ้างคนเพิ่ม" หรือ "สร้างเอง" ปริศนาอันยุ่งยากขององค์กร
  ที่มา / ผู้แต่ง : กนกวรรณ แก้วฟ้า
Download ไฟล์ Download ไฟล์
ขนาดไฟล์ :
   วันที่ : จ. 25 มิถุนายน 2555     วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : จ. 25 มิถุนายน 2555

"จ้างคนเพิ่ม" หรือ "สร้างเอง" ปริศนาอันยุ่งยากขององค์กร

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

 คอลัมน์ เอชอาร์แอสเซสเมนต์

ปัจจุบันหนึ่งในความท้าทายใหญ่ที่องค์กรส่วนมากกำลังประสบอยู่คือภาวะขาดแคลนพนักงานที่มีศักยภาพ (Talent) ซึ่งหากองค์กรของท่านกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนคนเก่ง หรือพนักงานที่มีประสิทธิภาพ และยังคงไม่รู้แนวทางในการสรรหาคนเหล่านั้นให้มาร่วมงาน หรือรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กรของท่านได้

เรื่องนี้อาจสร้างความหนักใจให้ท่าน และเป็นปัจจัยที่จะทำให้องค์กรของท่านไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงได้

จากผลวิจัยของสถาบันชั้นนำของโลกพบว่ามากกว่า 50% ของนายจ้างคิดว่าอุปสรรคใหญ่ที่ขัดขวางความก้าวหน้าในธุรกิจปัจจุบันคือการขาดแคลนทรัพยากรคนที่มีศักยภาพ และขาดแคลนทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานจริง เรื่องนี้กำลังกลายมาเป็นหนึ่งในประเด็นที่น่าเป็นห่วงสำหรับองค์กรที่พยายามผลักดันให้เกิดกระบวนการ หรือระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรของตนเองให้มีศักยภาพมากขึ้น (Talent Management -TM)

ปัจจุบันผู้บริหารถูกทิ้งให้อยู่กับคำถามเรื่องการวางแผนอัตรากำลังคน สมมติว่าเรื่องของการขาดแคลนบุคลากรที่มีศักยภาพ กำลังกลายเป็นประเด็นที่เลวร้ายลงเรื่อย ๆ คำถามที่ตามมาคือ ทำอย่างไรองค์กรจึงจะทราบว่า พวกเขาได้คนที่มีศักยภาพสูงสุดมาเป็นกำลังสำคัญในองค์กรจริง เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น หรือเครื่องชี้วัดอื่น

อ้างอิงจากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา องค์กรจะมี 2 ทางเลือกหลัก ๆ เมื่อต้องการได้คนที่มีศักยภาพเข้ามาในองค์กร นั่นคือ "จ้างคนเพิ่ม" หรือ "สร้างเอง" หมายความว่า องค์กรสามารถว่าจ้าง หรือติดต่อกับกลุ่มคนที่มีทักษะเฉพาะตามที่องค์กรต้องการให้มาร่วมงาน ในทางกลับกันองค์กรสามารถพัฒนาคนภายในเพื่อเสริมสร้างให้พวกเขามีทักษะมากยิ่งขึ้น ซึ่งเรื่องนี้เป็นหัวข้อหลักที่มีการถกเถียงกันอยู่ในปัจจุบัน

สำหรับทางเลือกในการ "จ้างคนเพิ่ม" ซึ่งมีนักวิชาการส่วนมากไม่เห็นด้วยกับทางเลือกนี้ พวกเขาให้เหตุผลว่าการลงทุนใน

รูปแบบนี้ องค์กรอาจได้คนที่มีความสามารถ แต่ทางเลือกนี้จะสามารถสร้างความได้เปรียบในแง่ของการลดต้นทุนขององค์กรในการพัฒนาคนได้จริงหรือ

ยิ่งไปกว่านั้นการจ้างงานอาจสามารถนำไปสู่ปัญหาของอัตราการลาออกที่สูงขึ้น ทั้งจากคนในที่มองว่าองค์กรไม่ได้สร้างโอกาสให้พวกเขาเติบโต และพัฒนาในการทำงาน เนื่องจากองค์กรว่าจ้างคนนอกเข้ามาทำงาน แทนที่จะสรรหาจากคนในที่รู้จักระบบ รูปแบบของธุรกิจ และวัฒนธรรมขององค์กรอยู่ก่อนแล้ว

และจากตัวของคนเก่งคนใหม่ที่อาจจะมองว่าวัฒนธรรม หรือวิถีขององค์กรไม่เหมาะกับตนเอง จากผลวิจัยพบว่าองค์กรอาจต้องเสียเงินไปกับอัตราการลาออกที่เพิ่มสูงขึ้น หรือมากเท่ากับ 400% ของรายได้ต่อปีที่พนักงานหัวกะทิขององค์กรได้รับ 150% ของรายได้ที่ต้องจ่ายให้พนักงานทั่วไป หรือมากเท่ากับ 50% ของพนักงานที่รับเข้ามาทำงานใหม่

หนทางในการแก้ไขกับปัญหาที่เกิดขึ้นข้างต้นคือ องค์กรต้องพยายามปรับปรุงระบบการคัดสรรคนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งนั่นหมายความว่า องค์กรจำเป็นจะต้องลงทุนไปกับหลายสิ่งหลายอย่างเพิ่มเติม อันได้แก่ การจัดอบรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการสัมภาษณ์งาน เพื่อให้พวกเขาสามารถคัดสรรคนที่มีความสามารถเข้ามาทำงาน หรือลงทุนไปกับเทคโนโลยีใหม่ที่ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จำเป็นต่อการรับสมัครงานในปัจจุบัน

การจัดหาเครื่องมือวัดความสามารถ (Assessment Tools) ที่สามารถวัดผลได้จริง และแม่นยำ เรื่องของการลงทุนกับเวลาที่ผู้จัดการในแต่ละแผนกต้องเสียไปในการสัมภาษณ์งาน ซึ่งถือเป็นต้นทุนที่จะต้องนำกลับมาคิด และสุดท้ายคือ โปรแกรมสวัสดิการ รวมทั้งการคำนวณผลตอบแทนสำหรับคนที่มีความสามารถ เพื่อดึงดูดให้พวกเขารัก และอยู่กับองค์กรไปนาน ๆ

ในการลงทุนดังกล่าวข้างต้นสามารถช่วยลดความผิดพลาดในการคัดสรรบุคลากรขององค์กรส่วนมากได้ หากแต่ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการคัดสรรบุคลากรมากกว่า 40% ยังไม่แน่ใจว่า องค์กรส่วนใหญ่ตั้งใจที่จะลงทุนไปกับเรื่องต่าง ๆ ที่กล่าวมาจริง

จะเห็นได้ว่าปัญหาหลักในการ "จ้างคนเพิ่ม" เกี่ยวข้องโดยตรงกับต้นทุนการดำเนินกิจการของนายจ้าง งานวิจัยบางฉบับแสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์นี้ไม่ได้มีประสิทธิภาพมากตามที่องค์กรคาดหวังเอาไว้

ดังนั้น เพื่อรักษาสังคมของการทำงานเอาไว้ องค์กรส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะ "สร้างคน" โดยการส่งคนเหล่านั้นไปฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ และทักษะให้มากขึ้น มากกว่าที่จะแทนที่พวกเขาด้วยคนใหม่ที่มีทักษะใหม่ที่ทันสมัย ปัจจัยนี้ถือเป็นการรักษาความสำคัญของระบบสังคมการทำงานที่ถือได้ว่าสำคัญไม่แพ้กันในองค์กร

ปัจจัยอีกเรื่องที่ถือว่าสำคัญไม่แพ้กันคือเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว จากผลวิจัยชี้ให้เห็นว่า "การจ้างงาน" เป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับองค์กรในธุรกิจที่เทคโนโลยี และตลาดการค้าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เมื่อสินค้า และบริการมีอายุสั้นลง ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาคนให้มีศักยภาพ หรือทักษะกับสินค้าที่ตกยุค

ดังนั้น องค์กรจะได้ประโยชน์จากการจ้างคนใหม่ที่มาจากตลาดแรงงานมากกว่าที่จะพัฒนาคนงานเดิม แต่ในทางตรงกันข้ามสำหรับธุรกิจที่สินค้า และบริการไม่ค่อยมีความเปลี่ยนแปลง

การลงทุนไปกับการจัดอบรม และพัฒนาคนดูเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะจะช่วยให้สินค้าและบริการมีความน่าสนใจ และช่วงอายุที่นานขึ้น

ในบางกรณี ข้อโต้แย้งระหว่าง "สร้าง" หรือ "จ้าง" กลายเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก และไม่สามารถหาคำตอบได้ หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่า บางองค์กรเลือกใช้แนวทางทั้ง 2 แบบ ซึ่งมีประโยชน์ และข้อดีที่แตกต่างกัน และสามารถสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรได้

จนกระทั่งตอนนี้ทุกองค์กรต้องเตรียมพร้อมที่จะไปสู่อนาคต บางองค์กรเลือกที่จะหลอมให้วิสัยทัศน์แข็งแกร่ง และนำไปสู่แนวทางที่องค์กรต้องการจริง ๆ ดังนั้น ย้อนกลับมามององค์กรของท่านอีกครั้งว่า เทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นเรื่องหลักที่จะขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กรใช่หรือไม่

ถ้าใช่ การคัดสรร หรือว่าจ้างพนักงานใหม่ก็ถือเป็นเรื่องที่เหมาะสมสำหรับทางเลือกขององค์กรของท่าน หรือในทางกลับกันถ้าบุคลากรในองค์กรนั้นมีสังคมที่

ใกล้ชิด การตระเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรหัวกะทิภายในองค์กรเอง สามารถจัดโปรแกรมการอบรม และพัฒนาศักยภาพเฉพาะตามที่องค์กรต้องการก็น่าจะเหมาะมากกว่า

แต่ไม่ว่าจะเป็นทางใด สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเริ่มต้นวางแผน และคาดการณ์สำหรับปัญหาขาดแคลนทรัพยากร

คนที่มีความสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ในวันพรุ่งนี้

 
wordpress visitor counter
Copyright © 2008. The Federation of Thai Industries
porno izle sitesi isim degisikligine ugrayarak yayin hayatina devam etmektedir iceriginde cok guzel videolar var. sex hikaye erotik hikaye sex hikayeler en kaliteli turkiyenin en basta gelen porno porno izle internette gezerken cok guzel bir turk porno sitesine rastladim gayet zevkli azdirici videolar var porno porno sikis rokettube Sex izle porno
rokettube