วันที่ 8 สิงหาคม 2563

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

สมัครงาน คลิกที่นี้
คลีนิคแรงงาน
สมัครสมาชิกกับสภาอุตสาหกรรมฯ
สมัครงานสำหรับนักศึกษา
สมัครงานสำหรับคนพิการ


สมัครงานกับสภาอุตสาหกรรมฯ


smartjob
ตลาดงานคนพิการ
ตลาดอาชีพอิสระคนพิการ
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
  ที่มา / ผู้แต่ง : ราชกิจจานุเบกษา 27 กุมภาพันธ์ 2551
Download ไฟล์ Download ไฟล์
ขนาดไฟล์ :
   วันที่ : พ. 10 สิงหาคม 2554     วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : พ. 10 สิงหาคม 2554

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 เป็นต้นไป ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าว เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และได้มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ  จำนวน 27 มาตรา ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการในหลายประเด็น อาทิเช่น  กรณีการจ้างโดยวิธีเหมาค่าแรง กฎหมายใหม่ได้กำหนดให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างรับเหมาค่าแรง โดยให้ถือว่าผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้างของลูกจ้างรับเหมาค่าแรง และผู้ประกอบกิจการมีหน้าที่ต้องดำเนินการให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่ทำงานในลักษณะเดียวกับลูกจ้างซึ่งผู้ประกอบกิจการจ้างเองโดยตรง ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ, กรณีการหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของค่าจ้าง (เดิมร้อยละห้าสิบ), กรณีการย้ายสถานประกอบการ ลูกจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างและได้รับค่าชดเชยตามมาตรา 118 (เดิมร้อยละห้าสิบของค่าชดเชย) เป็นต้น และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการ

กระทรวงแรงงานจึงได้จัดทำคำชี้แจงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถศึกษาและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

ดาวน์โหลดไฟล์ พรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

ดาวน์โหลดไฟล์ คำชี้แจงฯ

 
wordpress visitor counter
Copyright © 2008. The Federation of Thai Industries
porno izle sitesi isim degisikligine ugrayarak yayin hayatina devam etmektedir iceriginde cok guzel videolar var. sex hikaye erotik hikaye sex hikayeler en kaliteli turkiyenin en basta gelen porno porno izle internette gezerken cok guzel bir turk porno sitesine rastladim gayet zevkli azdirici videolar var porno porno sikis rokettube Sex izle porno
rokettube