วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

สมัครงาน คลิกที่นี้
คลีนิคแรงงาน
สมัครสมาชิกกับสภาอุตสาหกรรมฯ
สมัครงานสำหรับนักศึกษา
สมัครงานสำหรับคนพิการ


สมัครงานกับสภาอุตสาหกรรมฯ


smartjob
ตลาดงานคนพิการ
ตลาดอาชีพอิสระคนพิการ
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

ประเภท / กลุ่มสาระน่ารู้
กรุณาเลือกประเภท / กลุ่มของสาระน่ารู้ที่ต้องการดูบทความจากรายการด้านล่างนี้
กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง 19  บทความ 
บทความวิชาการ 30  บทความ 
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ 124  บทความ 
มติคณะรัฐมนตรี 24  บทความ 
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 2  บทความ 
บทความวิชาการ
แสดงสาระน่ารู้ที่ 1 - 15 จากทั้งหมด 30 บทความ
หน้า : 1 จาก 2 หน้า

สถานการณ์การว่างงานและการเลิกจ้างประจำปี 2563
ผู้แต่ง / ที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน, วันที่ : อ. 22 กันยายน 2563 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : อ. 22 กันยายน 2563
รายงานสถานการณ์การว่างงานและการเลิกจ้างประจำเดือน

สถานการณ์ตลาดแรงงาน
ผู้แต่ง / ที่มา : กรมการจัดหางาน, วันที่ : ศ. 21 มิถุนายน 2562 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : ศ. 21 มิถุนายน 2562
สถานการณ์ตลาดแรงงาน โดยกองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

เศรษฐกิจแรงงาน ปี 2562
ผู้แต่ง / ที่มา : กองวิจัยตลาดแรงงาน, วันที่ : ศ. 22 มีนาคม 2562 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : ศ. 22 มีนาคม 2562
ข้อมูลของผลสำรวจสถานการณ์การว่างงาน การเลิกจ้างและความต้องการแรงงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

เศรษฐกิจแรงงาน ปี 2561
ผู้แต่ง / ที่มา : กองวิจัยตลาดแรงงาน, วันที่ : พฤ. 03 พฤษภาคม 2561 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : พฤ. 03 พฤษภาคม 2561
ข้อมูลของผลสำรวจสถานการณ์การว่างงาน การเลิกจ้างและความต้องการแรงงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

เศรษฐกิจแรงงาน ปี 2560
ผู้แต่ง / ที่มา : กองวิจัยตลาดแรงงาน, วันที่ : ศ. 03 มีนาคม 2560 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : ศ. 03 มีนาคม 2560
ข้อมูลของผลสำรวจสถานการณ์การว่างงาน การเลิกจ้างและความต้องการแรงงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

สถานการณ์การว่างงาน การเลิกจ้างและความต้องการแรงงาน ปี 2559
ผู้แต่ง / ที่มา : กองวิจัยตลาดแรงงาน, วันที่ : อ. 02 กุมภาพันธ์ 2559 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : อ. 02 กุมภาพันธ์ 2559
ข้อมูลของผลสำรวจสถานการณ์การว่างงาน การเลิกจ้างและความต้องการแรงงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

สถานการณ์การว่างงาน การเลิกจ้างและความต้องการแรงงาน ปี 2558
ผู้แต่ง / ที่มา : กองวิจัยตลาดแรงงาน, วันที่ : พ. 11 มีนาคม 2558 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : พ. 11 มีนาคม 2558
ข้อมูลของผลสำรวจสถานการณ์การว่างงาน การเลิกจ้างและความต้องการแรงงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

4 หลักพื้นฐานของ HR
ผู้แต่ง / ที่มา : คุณสุมนา วงษ์กะพันธ์, วันที่ : พ. 28 มกราคม 2558 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : พ. 28 มกราคม 2558
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นงานที่มีความสำคัญมากงานหนึ่งในหลายๆ งานขององค์กรหรือธุรกิจ และปัจจัยที่จะทำให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ประสบความสำเร็จได้นั้นไม่เพียงแต่ผู้รับผิดชอบจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจในงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สถานการณ์การว่างงาน การเลิกจ้างและความต้องการแรงงาน ปี 2557
ผู้แต่ง / ที่มา : กองวิจัยตลาดแรงงาน, วันที่ : พ. 05 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : พ. 05 กุมภาพันธ์ 2557
ข้อมูลของผลสำรวจสถานการณ์การว่างงาน การเลิกจ้างและความต้องการแรงงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ผู้แต่ง / ที่มา : ทนายคล้ายทุกข์, วันที่ : พ. 10 กรกฎาคม 2556 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : พ. 10 กรกฎาคม 2556
สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มี 16 ข้อ

มุมมองอีกด้านของกองทุนประกันสังคม
ผู้แต่ง / ที่มา : วารสารประกันสังคม ปีที่ 19 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2556, วันที่ : อ. 09 กรกฎาคม 2556 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : อ. 09 กรกฎาคม 2556
บทความนี้...จะมาเล่าอีกมุมมองของกองทุนประกันสังคมว่ายังมีภารกิจหน้าที่อื่นใดอีกบ้าง นอกเหนือจากการดูแลประโยชน์ทดแทนทั้ง 7 กรณีของผู้ประกันตน ซึ่งนับว่าเป็นมุมมองด้านใหม่ที่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบ

สถานการณ์การว่างงาน การเลิกจ้างและความต้องการแรงงาน ปี 2556
ผู้แต่ง / ที่มา : กองวิจัยตลาดแรงงาน, วันที่ : ศ. 25 ตุลาคม 2556 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : พฤ. 09 พฤษภาคม 2556
ข้อมูลของผลสำรวจสถานการณ์การว่างงาน การเลิกจ้างและความต้องการแรงงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

ผู้ประกันตนโรคตาไร้กังวล ประกันสังคมพร้อมดูแลค่าใช้จ่าย
ผู้แต่ง / ที่มา : สำนักงานประกันสังคม, วันที่ : พฤ. 11 เมษายน 2556 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : พฤ. 11 เมษายน 2556
อวัยวะหนึ่งที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ คือ ดวงตา ซึ่งถือเป้นหนึ่งในประสาทสัมผัสที่จำเป้นต่อการดำเนินชีวิตเป้นอย่างมากเพราะหากดวงตาเสื่อมไม่สามารถใช้การได้แล้วนั้น การดำเนินชีวติคงจะต้องเปลี่ยนแปลงไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะกับคนทำงาน

ย้ายฐาน..ใครว่าง่าย?
ผู้แต่ง / ที่มา : สยามธุรกิจ, วันที่ : พ. 06 กุมภาพันธ์ 2556 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : พ. 06 กุมภาพันธ์ 2556
สำรวจความคิดเห็นผู้ประกอบการ เจอคำตอบยอมรับค่าแรง 300 บาท กระทบธุรกิจ แต่ไม่มีใครบอกว่าจะปิดโรงงานเพราะค่าแรง 300 บาท “ธุรกิจของเราสร้างมาตั้งแต่รุ่นพ่อ รุ่นแม่ คงไม่ปิดกิจการแค่การปรับขึ้นค่าแรงเป็น 300 บาท”

"ทีดีอาร์ไอ"วิเคราะห์ผลดี/ผลเสียนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท
ผู้แต่ง / ที่มา : รศ.ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ นักวิชาการจากทีดีอาร์ไอ, วันที่ : พฤ. 17 มกราคม 2556 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : พฤ. 17 มกราคม 2556
นโยบายรายได้ไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวันและเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท ชี้ให้เห็นว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา อัตราค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับแรงงานไทยยังไม่เหมาะสมกับค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น ยังมีแรงงานที่ไม่ได้รับค่าจ้างขั้นต่ำมากกว่า 4 ล้านคน


แสดงสาระน่ารู้ที่ 1 - 15 จากทั้งหมด 30 บทความ
หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า
wordpress visitor counter
Copyright © 2008. The Federation of Thai Industries
porno izle sitesi isim degisikligine ugrayarak yayin hayatina devam etmektedir iceriginde cok guzel videolar var. sex hikaye erotik hikaye sex hikayeler en kaliteli turkiyenin en basta gelen porno porno izle internette gezerken cok guzel bir turk porno sitesine rastladim gayet zevkli azdirici videolar var porno porno sikis rokettube Sex izle porno
rokettube