วันที่ 12 กรกฎาคม 2563

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

สมัครงาน คลิกที่นี้
คลีนิคแรงงาน
สมัครสมาชิกกับสภาอุตสาหกรรมฯ
สมัครงานสำหรับนักศึกษา
สมัครงานสำหรับคนพิการ


สมัครงานกับสภาอุตสาหกรรมฯ


smartjob
ตลาดงานคนพิการ
ตลาดอาชีพอิสระคนพิการ
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

ประเภท / กลุ่มสาระน่ารู้
กรุณาเลือกประเภท / กลุ่มของสาระน่ารู้ที่ต้องการดูบทความจากรายการด้านล่างนี้
กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง 17  บทความ 
บทความวิชาการ 29  บทความ 
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ 124  บทความ 
มติคณะรัฐมนตรี 24  บทความ 
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 2  บทความ 
แสดงสาระน่ารู้ทั้งหมด / ทุกประเภท
แสดงสาระน่ารู้ที่ 31 - 45 จากทั้งหมด 196 บทความ
หน้า : 3 จาก 14 หน้า

คำพิพากษาฎีกาที่ 2182/2557
ผู้แต่ง / ที่มา : คุณไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : อ. 17 กรกฎาคม 2561 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : อ. 17 กรกฎาคม 2561
ระบบการนับสต๊อกสินค้าที่หละหลวม ลูกจ้างไม่ต้องรับผิดชอบ

คำพิพากษาฎีกาที่ 11205/2557
ผู้แต่ง / ที่มา : คุณไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : อ. 17 กรกฎาคม 2561 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : อ. 17 กรกฎาคม 2561
ผู้ค้ำประกันการทำงานไม่ต้องรับผิด กรณีโอนย้ายลูกจ้างไปยังบริษัทที่จดทะเบียนขึ้นภายหลังทำสัญญาค้ำประกัน

คำพิพากษาฎีกาที่ 13891/2555
ผู้แต่ง / ที่มา : คุณไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : อ. 17 กรกฎาคม 2561 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : อ. 17 กรกฎาคม 2561
โจทก์พูดว่ากรรมการผู้จัดการ “ไม่ใช่ลูกผู้ชาย” เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่ร้ายแรงหรือไม่

คำพิพากษาฎีกาที่ 14011/2558
ผู้แต่ง / ที่มา : คุณไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : อ. 17 กรกฎาคม 2561 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : อ. 17 กรกฎาคม 2561
ฟ้องศาลขออนุญาตเลิกจ้างกรรมการลูกจ้าง

คำพิพากษาฎีกาที่ 12704/2558
ผู้แต่ง / ที่มา : คุณไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : อ. 17 กรกฎาคม 2561 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : อ. 17 กรกฎาคม 2561
ค่าเที่ยวเป็นค่าจ้าง

คำพิพากษาฎีกาที่ 39/2545
ผู้แต่ง / ที่มา : คุณไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : อ. 17 กรกฎาคม 2561 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : อ. 17 กรกฎาคม 2561
ขัดคำสั่งไม่ไปทำงานที่ใหม่ แม้จะมาทำงานที่เดิมก็เป็นการละทิ้งหน้าที่

คำพิพากษาฎีกาที่ 12700/2558
ผู้แต่ง / ที่มา : คุณไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : อ. 17 กรกฎาคม 2561 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : อ. 17 กรกฎาคม 2561
กรณีผิดซ้ำหนังสือตักเตือน มีเหตุเลิกจ้างได้ เป็นเลิกจ้างที่เป็นธรรม

คำพิพากษาฎีกาที่ 13922/2558
ผู้แต่ง / ที่มา : คุณไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : อ. 17 กรกฎาคม 2561 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : อ. 17 กรกฎาคม 2561
การเข้าโรงพยาบาลนอกสิทธิประกันสังคม กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินมีสิทธิได้รับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์จากประกันสังคมหรคือไม่

คำพิพากษาฎีกาที่ 2879 / 2557
ผู้แต่ง / ที่มา : คุณไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : อ. 17 กรกฎาคม 2561 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : อ. 17 กรกฎาคม 2561
ข้อตกลงในสัญญาจ้างแรงงาน ห้ามมิให้ลูกจ้างทำงานในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกันกับธุรกิจของนายจ้าง นับแต่สัญญาสิ้นสุดลงภายใน 2 ปี ข้อสัญญานี้มีผลบังคับได้ ถือว่าเป็นธรรม

คำพิพากษาฎีกาที่ 9878/2557
ผู้แต่ง / ที่มา : คุณไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : อ. 17 กรกฎาคม 2561 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : อ. 17 กรกฎาคม 2561
กรณีเกษียณอายุคือการเลิกจ้าง ลูกจ้างจึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชยเมื่อครบการเกษียณอายุ

คำพิพากษาฎีกาที่ 13225/2558
ผู้แต่ง / ที่มา : คุณไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : อ. 17 กรกฎาคม 2561 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : อ. 17 กรกฎาคม 2561
เลิกจ้างอ้างเศรษฐกิจตกต่ำ ขาดเหตุผลอันสมควร

คำพิพากษาฎีกาที่ 14043/2558
ผู้แต่ง / ที่มา : คุณไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : อ. 17 กรกฎาคม 2561 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : อ. 17 กรกฎาคม 2561
ตกลงเลิกสัญญาจ้างต่อกัน ไม่ใช่การเลิกจ้าง

คำพิพากษาฎีกาที่ 5456/2559
ผู้แต่ง / ที่มา : คุณไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : อ. 17 กรกฎาคม 2561 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : อ. 17 กรกฎาคม 2561
กรณีลูกจ้างเบียดบังเวลาทำงานไปทำงานให้บุคคลภายนอกถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงมีเหตุเลิกจ้างได้

คำพิพากษาฎีกาที่ 13798/2557
ผู้แต่ง / ที่มา : คุณไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : อ. 17 กรกฎาคม 2561 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : อ. 17 กรกฎาคม 2561
คู่สัญญาต่างมีความผูกพันกันโดยมูลหนี้ อันมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน และหนี้ของคู่สัญญาถึงกำหนดแล้วจึงนำมาหักกลบลบหนี้กันได้

คำพิพากษาฎีกาที่ 10265-10274 / 2558
ผู้แต่ง / ที่มา : คุณไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : อ. 17 กรกฎาคม 2561 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : อ. 17 กรกฎาคม 2561
โจทก์ลงลายมือชื่อในหนังสือเลิกจ้างและในเอกสารรับเงินที่มีข้อความว่าสละสิทธิเรียกร้องแล้ว จะฟ้องเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่


แสดงสาระน่ารู้ที่ 31 - 45 จากทั้งหมด 196 บทความ
หน้าที่ 3 จาก 14 หน้า
wordpress visitor counter
Copyright © 2008. The Federation of Thai Industries
porno izle sitesi isim degisikligine ugrayarak yayin hayatina devam etmektedir iceriginde cok guzel videolar var. sex hikaye erotik hikaye sex hikayeler en kaliteli turkiyenin en basta gelen porno porno izle internette gezerken cok guzel bir turk porno sitesine rastladim gayet zevkli azdirici videolar var porno porno sikis rokettube Sex izle porno
rokettube