วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

สมัครงาน คลิกที่นี้
คลีนิคแรงงาน
สมัครสมาชิกกับสภาอุตสาหกรรมฯ
สมัครงานสำหรับนักศึกษา
สมัครงานสำหรับคนพิการ


สมัครงานกับสภาอุตสาหกรรมฯ


smartjob
ตลาดงานคนพิการ
ตลาดอาชีพอิสระคนพิการ
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

คณะกรรมการสายงานแรงงาน (54 คน)

นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ
ประธาน
รองประธานฯ-งานแรงงาน
นายสุวรรณ สุขประเสริฐ
รองประธาน
กรรมการสภาอุตสาหกรรมฯ
นายสำรวย พลาวงศ์
กรรมการ
บ. ล็อกซ์เล่ย์ จก. (มหาชน)
นายทรงชัย ชมชัยยา
กรรมการ
บ. บี.ที.เอ็นจิเนียริ่ง จก.
นายไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น
กรรมการ
บ. ไพบูลย์นิติ จก.
นายวาทิน หนูเกื้อ
กรรมการ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
นายนำชัย เผือนพิพัฒน์
กรรมการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี แอนด์ บี เอ็นเตอร์ไพร้ส์
นายวิชาญ สุวรรณดี
กรรมการ
บ.ไอ เอ็ม จี อินเตอร์แม็นเน็จเม้นท์กรุ๊ป จก.
นายพนัส เปี่ยมคง
กรรมการ
บ.ดีสคัฟเวอรี่ ฟิวเจอร์ จก.
นายเสกสรรค์ ธะในสวรรค์
กรรมการ
บ. แพนเอเชีย ฟุตแวร์ จก. (มหาชน)
นายวิโรจน์ โรจน์วัฒนชัย
กรรมการ
บ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จก. (มหาชน)
นายชูชีพ เอื้อการณ์
กรรมการ
บ. โรงงานทอผ้ากรุงเทพ จก.
นายพงศา แสนใจงาม
กรรมการ
บ. แอดวานซ์ เทคโนโลยี เซอร์วิส จก.
นายสุกิจ อัครนิรันดร์กุล
กรรมการ
บ. ไบโอ คอนซูเมอร์ จก.
นางสาวอรทัย จันทรสถาพร
กรรมการ
ที่ปรึกษาสำนักงานนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายธีระชัย สากลบรรเจิด
กรรมการ
กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร
นายเสมอ เรืองสิริพงศ์
กรรมการ
กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ
นายกฤตพัฒน์ จุ้ยเตย
กรรมการ
กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี
นายธนัญ อุ่นโกมล
กรรมการ
กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล
กรรมการ
กลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ
นายกตัญญู โกมุทมาศ
กรรมการ
กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก
นายบุญศักดิ์ สถิตมั่นในธรรม
กรรมการ
กลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้
แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จก.
นางสาวชวิภา พงษ์ธนโชติ
กรรมการ
กลุ่มอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม
นายปิยะ พิริยะโภคานนท์
กรรมการ
กลุ่มอุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์
นางอรรพันธ์ มาศรังสรรค์
กรรมการ
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
นายอภิรมย์ เลี้ยงชีพเสริมสุข
กรรมการ
กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ
นายสุพันธ์ พรสูงส่ง
กรรมการ
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
นายอภิภพ พึ่งชาญชัยกุล
กรรมการ
กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก
นายศุภชัย หล่อวณิชย์
กรรมการ
กลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม
นางวรรณา ดุลยาสิทธิพร
กรรมการ
กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
นายรังสิทธิ์ ลัภนาเคนทร์
กรรมการ
กลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก
นางสาวพจนาถ โตวรรณเกษม
กรรมการ
กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร
นางวรางคณา กลิ่นสุคนธ์
กรรมการ
กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก
นายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์
กรรมการ
กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
นายไพโรจน์ เกียรติโกมล
กรรมการ
กลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า
นายบัณฑิต พงศาโรจนาวิทย์
กรรมการ
กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ
นายปิง ซุนหวัง
กรรมการ
กลุ่มอุตสาหกรรมไม้อัด ไม้บาง และวัสดุแผ่น
นายอนุชาติ สุทธิรจิต
กรรมการ
กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
นายธนดล ตันติศรีสุข
กรรมการ
กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ
นายศิริชัย สายพัฒนา
กรรมการ
กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์
นายอมรพันธุ์ พูลสวัสดิ์
กรรมการ
สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ
นายทศพล วังศิลาบัตร
กรรมการ
สภาอุตสาหกรรมภาคกลาง
น.ส.จินตนา ชิ้นปิ่นเกลียว
กรรมการ
สภาอุตสาหกรรมภาคกลาง
นายประสงค์ แสนปราชญ์
กรรมการ
สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
น.ส.สุพิวรรณ ทันสมัย
กรรมการ
สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
นายยงสิน ยุวธานนท์
กรรมการ
สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
น.ส.กาญจนา ถานวงษ์
กรรมการ
สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
นายสมพงษ์ พวงเวียง
กรรมการ
สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล
กรรมการ
สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายกฤษณะ เอี่ยมวงศ์นที
กรรมการ
สภาอุตสาหกรรมภาคใต้
นายเอกพร โฆษะครรชิต
กรรมการและเลขานุการ
รองเลขาธิการฯ-งานแรงงาน
นางนพรัตน์ สุขชัย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการสภาอุตสาหกรรมฯ
นายมนต์ชัย รัตนะ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สภาอุตสาหกรรมฯ
น.ส.นริสรา อัศโนมันต์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สภาอุตสาหกรรมฯ
 
       
wordpress visitor counter
Copyright © 2008. The Federation of Thai Industries
porno izle sitesi isim degisikligine ugrayarak yayin hayatina devam etmektedir iceriginde cok guzel videolar var. sex hikaye erotik hikaye sex hikayeler en kaliteli turkiyenin en basta gelen porno porno izle internette gezerken cok guzel bir turk porno sitesine rastladim gayet zevkli azdirici videolar var porno porno sikis rokettube Sex izle porno
rokettube